Hukuki Danışmanlık

HOLLANDA’DA TRAFİK CEZALARI VE İTİRAZ SÜREÇLERİ 

 1. TRAFIK CEZASI TÜRLERİ  NELERDİR?

Hollanda’da Trafik Cezaları ile ilgili ceza ve ödeme evrakı CJIB’den (Centraal Justitieel Incassobureau)(Merkezi Adli Tahsilat Bürosu) tarafından gönderilir.  Bu ödeme emirlerinde de görüleceği üzere İki tür trafik cezası vardır

a-STRAFBESCHIKKING  (CEZA EMRI) (O)

b-MULDER  (Küçük trafik ihlallerine  verilen para cezası) (M)

 1. HANGI DURUMLARDA BU CEZALAR VERILIR?

Hollanda Karayolları Trafık Kanunu ve ilgili  yonetmeliklerinde  trafık suçları ve kabahatleri belirlenmiş olup ihlal ettiğiniz kuralar ve işlemiş olduğunuz suçlara uygun olarak yaptırımlar uygulanır. 

Hollandada trafik ihlallerine 3 tür yaptırım uygulanır ;

a-İdari yaptırımlar

Trafik Düzenlemelerinin İdari Uygulama Yasası (WAHV-Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften ) kapsamında, yasadışı park etme veya küçük hız ihlalleri gibi küçük trafik ihlalleri için standart mali para cezaları uygulanmaktadır. WAHV aynı zamanda ‘Mulder Yasası’ ve para cezası da ‘Mulder kararı’ olarak bilinir.

b- Cezai yaptırımlar

1994 Karayolu Trafik Kanunu’nda (Wegenverkeerswet 1994) belirlendiği üzere ciddi trafik suçları için cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Buna, örneğin alkollü araç kullanmak, sürüş yasağını dikkate almamak veya trafik kazası mahallini terk etmek gibi kasıtlı yapılan eylemlerde genelde bu yaptırımlar uygulanır. Savcılık veya hakim cezai yaptırımları uygular. Yaptırımlar arasında para cezası, ehliyetinizin askıya alınması, kamu hizmeti, hapis cezası veya bunların bir kombinasyonu yer alabilir.

c-İdari tedbirler

Karayolu kullanıcılarının çok fazla alkol veya uyuşturucu kullanarak araç kullanması veya tehlikeli sürüş davranışları sergilemesi halinde polis, bu durumu Merkezi Ehliyet Bürosuna (CBR) bildirebilir. 

CBR, suçlunun araç kullanmaya uygun olup olmadığını araştırabilir (talep prosedürü olarak adlandırılır) veya kendisine bir kurs (örneğin Hafif Eğitimsel Alkol Ölçümü- LEMA veya Eğitimsel Alkol Ölçümü- EMA) uygulayabilir. Karayolu kullanıcısı, ehliyetini korumak için CBR ile  bu tür idari tedbirleri konusunda işbirliği yapmalıdır

Yaptırımların/tedbirlerin birleştirilmesi 

Hollanda’da suçlulara aynı anda farklı türde yaptırımlar uygulanabilmektedir. Örneğin, bir yol kullanıcısı alkollü araç kullandığı için ikinci kez tutuklanırsa, üç paralel prosedürle karşı karşıya kalabilir:

 1. Ceza davası.
 2. Araç kullanmaya uygunluk konusunda araştırma yapma. Alkol oranının yüksek olması veya kişinin en az 3 kez yakalanması durumunda CBR, alkol nedeniyle araç kullanmaya elverişli olup olmadığı konusunda soruşturma yapılmasına karar verebilir.
 3. Alkol suçu düzenlemeleri. Bir motorlu taşıt sürücüsünün, alkollü araç kullandığı için beş yıl içinde iki kez suçlu bulunması, ikincisinde ise en az binde 1,3 ceza alması veya alkol testine katılmayı reddetmesi halinde, sürücü ehliyeti kanunen geçersiz ilan edilecektir. 

Yaptırımların/tedbirlerin bildirilmesi 

Savcılık tarafından verilen yaptırım kararları iki şeklide muhatabına bildirilir.

a-STRAFBESCHIKKING  (CEZA EMRI)

Daha ciddi trafik ihlalleri için bir ceza bildirimi (emri) alırsınız, örneğin:

 • Belirli olan hız limitlerini 30 km’den fazla hız yaparak aşmak 
 • Alkol etkisi altında araç kullanmak
 • Ehliyetsiz araç kullanma 
 • Kusuru ile başkalarına zarar verme
 • Kaza mahalini terk etmek  

Size gelen ödeme emrinin ceza emri olup olmadığını  CJIB’den gelen mektubun sağ üst köşesindeki O harfinden tanıyabilirsiniz.

      b- MULDER (Küçük trafik ihlallerine  verilen para cezası)

 Küçük trafik ihlalleri için Mulder para cezası alacaksınız, örneğin:

 • Belirli olan hız limitlerini 30 km ‘ye kadar aşmak,
 • Kırmızı ışıkta geçmek

Mulder cezasını CJIB’den gelen mektubun sağ üst köşesindeki M harfinden tanıyabilirsiniz.

 1. BU CEZALARA NASIL ITIRAZ ETMEK GEREKIR?

a-STRAFBESCHIKKING  (CEZA EMRI) (O)

Savcılık sizinle ilgili bir ceza işlemi başlattığında sizi duruşmaya davet ederek olayı daha detaylı değerlendirmek isteyebilir ya da hakkınızda doğrudan ceza verilerek tarafınıza CEZA EMRİ gönderir. CJIB tarafından gönderilen bu ceza emrine süresinde (14 GÜN ) İki şekilde İTİRAZ edebilirsiniz;

1. Yazılı itiraz

Yalnızca siz veya avukatınız yazılı olarak itiraz edebilirsiniz.

Ceza kararında belirtilen savcılığa bir yazı (itiraz bildirimi) göndererek itiraz edebilirsiniz. 

2. Şahsen İtiraz 

Bunu en yakın savcılığın gişesinde yapabilirsiniz. Burada da adınızı, savcılık numaranızı veya CJIB numaranızı, ceza kararının tarihini ve ceza kararını veren kurumu içeren bir yazıya (itiraz) ihtiyacınız olacaktır. Ceza emrinin bir kopyasını verebilirsiniz. Verilen cezayı neden kabul etmediğinizi de açıkça izah etmeniz gerekir. 

Yalnızca aşağıdaki yollarla şahsen itirazda bulunabilirsiniz:

 1. kendiniz
 2. avukatınız
 3. veya bu amaçla sizi yazılı olarak yetkilendiren bir kişi 
 • MULDER (küçük trafik ihlallerine  verilen para cezası)

Hollanda’da suçun işlendiği sırada arabayı kendisi kullanmıyor olsa bile arabanın sahibi cezayı ödemek zorundadır. Araç sahibi, sürücüden cezanın ödenmesini isteyebilir. Ancak sürücü ödemek istemezse, sahibi ödemek zorundadır. Buna plaka sorumluluğu denir ve Hollanda yasalarında belirtilir.

Böyle bir durumda itiraz etmenizin ve şoför olmadığınızı belirtmenizin bir anlamı yoktur. Aracı kullanan kişiye itirazda bulunma yetkisi verebilirsiniz. Bunun için yetkilendirme formunu kullanabilirsiniz. Bunu doldurup imzalamanız ve itirazla birlikte göndermeniz gerekir.

Mulder cezanıza 6 hafta içinde savcıya itiraz etmeniz gerekir. 6 haftalık süre, cezanıza ilişkin yazıda belirtilen tarihten itibaren başlar.

Bunu 2 şekilde yapabilirsiniz:

 •  Savcılığa (Parket CVOM Afdeling Mulder ) bir itiraz mektubu gönderebilirsiniz..
 1. ITIRAZ DILEKCENIZDE MUTLAKA BULUNMASI GEREKEN BILGILER NELERDIR? 
 • CEZA EMIRLERINE (O) karşı İtiraz dilekçenizde;

-Adınızı ve soyadınızı 

-Savcılık numaranızı veya CJIB numaranızı,

-Ceza kararının tarihi

-Ceza kararını veren kurumu belirtin veya ceza emrinin bir kopyasını ekleyin. 

-Verilen cezayı neden kabul etmediğinizi de yazmalısınız. 

Bu dilekçeyi hazırladıktan sonra ceza emrinin gönderildiği savcılığa kararın size tebliğinden itibaren  14 gün içerisinde göndermeniz gerekmektedir. 

 • MULDER CEZALARINA itiraz ederken bir mektup yazın ve aşağıdaki bilgileri ekleyin: 

– Adınız soyadınız,

Adresiniz ve ikamet yeriniz,

Doğum tarihiniz ve doğum yeriniz

– Cezanın CJIB numarası ( bu mektubun sağ üst köşesinde belirtilmiştir.)

– Bu cezayı neden kabul etmiyorsunuz


– IBAN’ınız, bu hesap numaranız

– Mektubu yazdığınız tarih

– İmzanız 

                 Cezanın bir kopyası da dilekçeye eklenir. 

Bu işlemi kararın size tebliğinden itibaren 6 hafta içerisinde yapmanız gerekir

 1. ITIRAZ NEREYE YAPILIR?

a-CEZA EMIRLERINE 

-İtiraz kararın gönderildiği Savcılığa itiraz dilekçesi göndererek yada 

-Size en yakın savcılığa giderek itiraz masalarına bizzat yapılır.

b-MULDER CEZALARINA

-İtiraz mektubunu hazırladıktan sonra ceza emrının bir suretini de ekleyerek 

Parket CVOM
Afdeling Mulder
Postbus 50.000
3500 MJ Utrecht
Nederland

Adresine gönderilir. 

 1. ITIRAZ SURELERI NELERDIR?

Ceza Emirlerine karsı kararın size tebliğinden itibaren 14 gündür.

Mulder Cezalarına itirazda ise  kararın size tebliğinden itbaren  cezada belirtilen 6 hafta içinde itiraz mektubub savcılık adresine ulaşması gerekir.  

 1. ITIRAZLAR NASIL DEGERLENDIRILIR?
 • CEZA EMIRLERİNDE ;

İtirazınız hakkında savcılık makamı iki şekilde karar verebilir. 

a. Dosyayı hâkime sunmak;

 • Daha sonra hâkim tarafından duruşma için bir celp alırsınız ve duruşmada Hâkim cezayı yeniden değerlendirir. 

b. Ceza kararının geri çekilmesine veya değiştirilmesine karar vermek.

 • Cumhuriyet savcısı ceza kararını geri çeker ve cezai kovuşturma sonlandırılır.
 • Cumhuriyet savcısı ceza kararını değiştirebilir. Bu durumda yeniden değiştirilmiş bir ceza kararı alacaksınız. Kabul ederseniz, bu düzeltilmiş ceza talimatını ödeyebilirsiniz. Bu yeni ceza kararına katılmıyorsanız itirazınız geçerliliğini korur ve savcı davanızı hakime sunar.
 • MULDER CEZALARINDA;

Cumhuriyet savcısının kararı

Savcının karar vermesi için 16 haftası var. Sizden daha fazla bilgi almak isterse bu süreyi 10 hafta uzatabilir.

Cumhuriyet savcısı 3 tür karar verebilir:

 • İtirazınızı reddeder. Cezayı ödemek zorunda kalırsınız. 
 • İtirazınızı kabul eder. Ceza miktarını azaltır bu durumda daha düşük ceza ödersiniz yada cezayı ortadan kaldırır. Artık ceza ödemenize gerek kalmayacaktır.
 • İtirazınızı dikkate almayacaktır. Örneğin, bunu çok geç gönderdiğiniz için.
 1. CEZAYA ITIRAZ EDINCE ODEME YAPMAK GEREKIR MI?

Ister ceza emri isterse de Mulder cezasına itiraz dilekçesi gönderdikten sonra itirazınız neticeleninceye kadar bu cezalar ertelenir. Bu nedenle itirazınıza yönelik bir karar verilinceye kadar ıtıraz edilen cezayı ödemeniz gerekmez.

Aksine ceza emirlerinde belirtilen ceza, itiraz öncesi yada sonrasında ödenecek olur ise  ceza kabul edilmiş sayılarak hakkında karar verilmez. 

Hakim tarafından verilen kararların temyiz edilmesi halinde cezaların öncelikle odenmiş olması gerekmektedir. 

 1. ITIRAZINIZ REDDEDİLİR İSE NE YAPMANIZ GEREKİR?

Bölge mahkemesi hakimine itiraz

Savcı Mulder’ın cezasına itirazınızı reddediyor mu? Yoksa zamanında karar vermiyor mu? Daha sonra Bölge Mahkemesi hakimine itirazda bulunabilirisiniz. Bu, kararda belirtilen tarihten itibaren 6 hafta içinde yapılmalıdır.

Savcılık Hizmetinin Merkezi İşlem Bürosuna (CVOM) bir mektup göndererek itirazda bulunabilirsiniz. Lütfen açıkça belirtin:

 • Hangi kararla ilgili
 • Neden karara katılmıyorsun
 • Kararın ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz

Para cezası öde

Mahkemeye başvurmadan önce öncelikle cezayı ödemeniz gerekir. Bunu yapmıyor musun? O zaman hakim itirazınızı dinlemeyecektir. Bölge mahkemesi yargıcının sizinle aynı fikirde olması durumunda paranızı geri alacaksınız.

Bölge mahkemesi hakiminin kararı

Hakim 3 tür karar verebilir:

 • İtirazınızı reddediyor. Cezayı ödemelisiniz.
 • İtirazınızı kabul ediyor. Ceza daha düşük olacaktır veya artık ödemenize gerek kalmayacaktır.
 • İtirazınızla ilgilenmiyor. Örneğin, çok geç gönderdiğiniz için ya da cezayı ödemediğiniz için.

İtirazda bulunun(Bölge Mahkemesinin kararını temyiz )

Bölge mahkemesi hakiminin kararına katılmıyor musunuz? Daha sonra karara 6 hafta içinde itiraz edebilirsiniz. Arnhem-Leeuwarden Temyiz Mahkemesi itirazınızı dinleyecektir.

10-ADLİ SICIL KAYDINDA CEZA KARARLARI CIKAR MI?

Mulder cezaları adli sıcıl kaydında görünmez. Ancak Ceza Emri ile gönderilen cezalar Adli Sıcıl kaydından yer alcaktır. 

 1. TRAFIK CEZALARINI NASIL ODEYEBILIRSINIZ?

Size gönderilen ödeme emründe ödemeleri nereden yapacağınız açıkça belirtilmektedir. 

https://www.cjib.nl/direct-regelen/ik-wil-betalen adresine girerek ödemenizi online yapabilirsiniz.